Övning

Skriv ned dina svar.

Anteckna ett livsvärde som känns viktigt för dig inom respektive område (hälsa, relationer, arbete/utbildning och fritid).

Om du levde ditt liv enligt dessa fyra livsvärden, vad skulle du göra mer av? Vad skulle du göra mindre av? ​