Diskutera!

  • Finns det outtalade förväntningar om tillgänglighet eller informella rutiner för var arbetstagare arbetar på er myndighet?
  • Hur kan ni ta fram tydliga regler och riktlinjer kring detta, som alla på arbetsplatsen känner till och följer?
  • Många arbetsuppgifter på det statliga området är komplexa och det är inte självklart när de är ”klara”. Hur avgör man som arbetstagare när man har jobbat klart för dagen?
  • Det är viktigt att det finns en kontinuerlig dialog kring arbetstider och tillgänglighet på arbetsplatsen mellan chef, medarbetare och arbetsgrupp. Hur ser det ut i er verksamhet?

Diskutera i 15 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.