LEKTION 2 - Så ser regelverket ut

Arbetstiden regleras bland annat av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Inom det statliga avtalsområdet regleras arbetstiden huvudsakligen genom kollektivavtal, som utformas utifrån den aktuella verksamheten. De lokala avtalen om arbetstid får aldrig innebära mindre förmånliga villkor än de yttre ramar som slås fast i EU:s arbetstidsdirektiv.

Utbildningens andra lektion handlar om regelverket som styr arbetstiden.