Övning 3: Problemlösningskedjan

Ibland räcker det inte att vara innovativ och kreativ själv, man behöver samarbeta och bygga vidare på varandras idéer på olika sätt för att lösa en utmaning. 

Syftet med den här gruppövningen är att bygga vidare på varandras idéer och snabbare komma vidare med problemlösning kring en utmaning. Genom upprepad, individuell reflektion byggs tankarna i gruppen vidare på ett alternativt sätt till det traditionella samtalet.

Gruppövning: 10–15 minuter.

Förberedelser:

  1. Varje deltagare behöver en clipboard (eller annat hårt underlag), ett tomt pappersark och en penna. Arbetar ni digitalt kan ni exempelvis använda ett delat dokument där flera kan redigera samtidigt.
  2. Sätt er så att stolarna bildar en ring. Arbetar ni digitalt får ni organisera en fallande ordning med alla deltagare, samt bestämma om ni skickar text till varandra eller skriver i ett delat dokument.

Gå vidare till nästa sidan för att fortsätta övningen.