Övning 2: Kreativitet innanför ramarna, fortsättning

Så här gör ni: 

  1. Dela med er av när ni får idéer och tankar. Reflektera över kopplingen mellan arbetsplatsen och kreativa idéer. Finns det en koppling? Avsätt 5 minuter.
  2. Diskutera nu hur ni främjar kreativitet och innovation hos er, avsätt cirka 5–10 minuter.