”Team där inte alla bidrar löser inga brott”

På Polisens enhet för Grova brott i Malmö är outvecklade team något som man snabbt måste göra något åt. ”Att man lägger energin på rätt saker är helt avgörande för att lösa svåra brott och för att medarbetarna ska hålla”, menar enhetens chef David Sjöman. 

I en podd-intervju får vi ta del av hans tankar om teamets roll för ett hållbart arbetsliv på en av Polisens mest pressade verksamheter. 

Lyssna på reportaget via knappen nedan.