Kapitel 1 - Vilken skillnad gör ett effektiv team?

Det är stor skillnad på att vara en del av ett team där man är osäker på uppdraget och tvivlar på varandras kompetens, och att arbeta i ett team där man litar på varandra och har en tydlig bild av vad som ska åstadkommas.

Skillnaden påverkar hur vi mår, men märks också på kvaliteten i det man utför. Susan Wheelans forskning visar till exempel att välfungerande team i akutsjukvården räddar fler liv och att elever till lärare i effektiva team får bättre resultat på nationella prov. 

Forskningen visar också att medarbetare i välfungerande team är mindre sjuka och trivs bättre i sina arbetsliv.