Övning: Förändringen

Så här gör ni:

  1. Du som leder workshoppen läser högt ur det bifogade dokumentet. Det finns en pedagogisk poäng att deltagarna inte ser texten.
  2. När ni har genomfört övningen reflekterar ni över punkterna nedan i storgrupp. Avsätt 10 minuter.
  • Hur var det att göra övningen?
  • Var det någon som lade till något eller tog ni bara bort eller ändrade saker på er själva? (Vi tänker ofta att förändra något betyder att ta bort, inte att det kan innebära att något tillkommer.)
  • Hur många har börjat återställa de förändringar ni gjorde? (Man förändras en stund, men sedan ändrar vi ofta fort tillbaka.)
  • Finns det någon förändring ni tar till er och behåller utan att ändra tillbaka? I så fall vilken?
  • Vad tar ni med er från Ursäkta röran – vilket "byxben" viker ni eventuellt inte tillbaka?