Stressmätning före​

Du som tar del av tjänsten 29k: Hantera stress erbjuds att besvara en enkät med 10 frågor om stress för att kolla din nivå av stress med ett välkänt mätformulär (Percieved Stress Scale). Du har möjlighet att mäta din nivå av stress både nu innan kursen sätter igång och sedan igen när du är klar med kursen. Genom att delta hjälper du Partsrådet att utvärdera effekten av kursen. Du kommer själv att få se din poäng och få en tolkning kring om poängen indikerar låg-, medel-, eller hög stress. ​

​Enkäten tar ca 2 minuter att besvara. ​

Stressmätning före kursen​