Lektion 1 - Stress, så fungerar det

Det är många som känner stress i sin vardag och har svårt att möta alla krav. Allt som ”måste” och ”borde” göras. Eftersom stress är en naturlig reaktion på ett upplevt hot, är målet inte att bli helt fri från stress utan att få jobba med verktyg för att bättre hantera stressiga situationer. ​

Vi kommer börja med att förstå när stress är hjälpsamt och när det kan vara skadligt.​

Lär dig mer om
– Hur stress fungerar​
– Fokus på här och nu​
– Återhämta dig från stress ​

Du behöver
– 20 minuter ​
– Papper och penna​
– En avskild plats där du kan sitta i lugn och ro
– Hörlurar/högtalare (ljud- och filmklipp förekommer)​