Samskapat utvecklingsarbete – Undersökning

En viktig del i Partsrådets arbete är återkopplingen från er i statliga verksamheter. Som ett avslut på er workshop ber vi er därför att individuellt besvara en enkät om hur ni har upplevt tjänsten. 

Varje svar är värdefullt eftersom att det hjälper Partsrådet att utvärdera och förfina sina tjänster.

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=45713icfEBdsUTR2MiHqf

Att använda QR-kod: Använd din mobiltelefon, öppna kameran och sikta på QR-koden. Du behöver inte ta ett fotografi, utan får ett förslag av din telefon att öppna länken i webbläsaren när kameran har upptäckt QR-koden. I ett fåtal telefonmodeller behöver du istället en QR-läsare (en app) för att kunna läsa av koden.

Det går också bra att skriva in länken rakt i webbläsaren eller så skickar du som visar denna bild en kopia på länken till alla i gruppen.