Samskapat utvecklingsarbete

 

Välkommen till Partsrådets digitala tjänst för Samskapat utvecklingsarbete. 

Samskapat utvecklingsarbete är en metodik för att utveckla förutsättningarna för friska och engagerade arbetsplatser samtligt som man lär tillsammans av gemensamma erfarenheter. Metoden fördjupar deltagarnas förståelse för hur arbetsplatsen fungerar och skapar ett bredare engagemang för dess utveckling.

Ni arbetar själva med materialet i grupper under en eller flera workshoppar. Materialet i tjänsten är självinstruerande, men kräver att du/ni som leder arbetet gör vissa förberedelser. Bland annat behöver ni besluta vilken sakfråga som ni ska använda metodiken till. 

Starta utbildning