Välkomna

Förändringar i arbetslivet är en ständig källa till förnyelse, utveckling och komplexitet på individ-, arbetsplats-, och samhällsnivå. Ibland är det något som ”drabbar” en individ eller organisation medan det ibland snarare är självförvållat och eftertraktat. Ursäkta röran är en upplevelsebaserad tjänst som bygger på inspiration till samtal om förändringar i arbetslivet genom tid och rum. Genom ett visuellt och konkret reflektionsmaterial vill vi initiera samtal om vilka behov du som medarbetare har, ni som samverkans- eller arbetsgrupp har eller den myndighet/organisation där du arbetar har. Detta i tider av ständiga förändringar och proaktiv omställning.

Arbeta vidare med Ursäkta röran tar er genom ett antal rum där varje rum har ett tema. Vi kommer bland annat att göra en historisk tillbakablick, resa in i framtiden och fråga oss vilken roll som er myndighet och lokala parter ska ha i framtidens förändring och utveckling. Vi kommer att fundera över vilka förutsättningarna är för en god arbetsmiljö, vad kompetens och livslångt lärande kan vara och vad kreativitet och innovation i arbetslivet kan innebära. 

Nu kör vi igång!