Forskningen bakom

Hantera stress-kursen bygger på forskning om ”Acceptance and Commitment Therapy” (ACT), en modern form av kognitiv beteendeterapi (KBT). Den första facklitterära boken om ACT kom 1999 och sedan dess finns drygt 300 vetenskapligt publicerade studier som bevisar att metoden är effektiv för en bred uppsättning problem (t.ex. stress, nedstämdhet).​

Deltagarna arbetar sig igenom individuella övningar där användningen av papper och penna vid reflektionerna har en bevisad, positiv effekt – det är alltså viktigt att följa denna rekommendation.​

Kursen är också uppbyggd kring ett gruppformat, då det finns ett flertal publicerade vetenskapliga studier som visar att gruppformatet är effektivt för att bland annat minska stress, utmattningssymptom och öka produktiviteten. Under gruppdelningsessionerna lyssnar deltagarna aktivt på varandra och får hjälp av faciliteringsguiden att agera på ett för gruppen och individerna gynnsamt sätt. Även faciliteringsguidens utformning har belägg i forskningen.​

Kursen är skapad av psykologer på 29k i samarbete med forskare från bland annat Karolinska Institutet, Harvard University och University of London. ​