LEKTION 3 - Ledarskap och medarbetarskap i det nya arbetslivet

Utbildningens tredje lektion har fokus på de normer som finns på arbetsplatsen samt på ledarskap och medarbetarskap.