Övning

Skriv ned dina svar

– Vilka är de viktigaste lärdomarna du vill ta med dig?

– Vilka verktyg hjälper dig hantera stress?

– Beter du dig eller fungerar du annorlunda på något sätt idag jämfört med innan kursen?