Jag ett år från idag ​

Skriv ned dina svar. Reflektera över det livsvärde du valde i förra övningen.

– Varför valde du det här livsvärdet?

– Hur skulle ditt liv se ut om ett år om du väljer att ignorera det här livsvärdet?

– Vilka konkreta steg kommer du att ta idag eller imorgon mot det mål du har satt upp?

– Kan du förutse några hinder på väg mot det här målet? Om dessa hinder dyker upp, hur kan du hantera dem?​