Lektion 8 – Ett nytt liv

Under kursens gång har du blivit utrustad med verktyg för att hantera stress. Verktyg du kan bära med dig under resten av ditt liv. Men resan har bara börjat! Eftersom stress är en naturlig reaktion på ett upplevt hot, är målet inte att bli helt fri från stress.​ Genom att öva på dina verktyg om och om igen, fortsätter du ta steg mot det liv du vill leva. ​

I den här sista lektionen uppmanar vi dig att reflektera över din resa hittills. Du kommer också få sätta mål för hur du vill fortsätta arbeta med att hantera stress framöver. ​

Lär dig mer om​
– Reflektera över din resa​
– Jag ett år från idag​
– Min plan ​

Du behöver​
– 25 min ostörd tid​
– Penna och papper​
– En avskild plats där du kan sitta i lugn och ro
– Hörlurar/högtalare (ljud- och filmklipp förekommer)