Tid för reflektion

Skriv ned dina svar.

– Hur kändes det att skriva det här brevet till dig själv?
– Kunde du komma i kontakt med din självmedkänsla?
– Om du skulle resa tio år framåt i tiden, skulle den framtida versionen av dig kunna uttrycka liknande kärlek och omtanke för den person du är idag?
– I några få meningar, vad skulle den framtida versionen av dig säga till den person du är idag?