Meditation

Den här meditationen hjälper dig bli mer närvarande och komma i kontakt med din inre kärleksfulla röst. Övningen förbereder dig även inför nästa steg i lektionen.