Den inre rösten ​

Hur vi förhåller oss till oss själva kan vara det som är allra viktigast i längden. Den inre röst vi riktar mot oss själva kommer vara en ständig följeslagare. När vi är stressade blir den här rösten ofta mer högljudd, hårdare i tonen och skapar onödig stress och smärta. ​

Självmedkänsla skiljer sig egentligen inte från att ha medkänsla för andra. Det innefattar att vara förstående och varma mot oss själva när vi misslyckas eller känner oss otillräckliga. ​

Den här meditationen hjälper dig bli mer närvarande och komma i kontakt med din inre kärleksfulla röst. Övningen förbereder dig även inför nästa steg i lektionen. ​