Lektion 6 – Styr- och ledningssystem​

Här möts du av det material du behöver ta del av innan den sjätte workshoppen i serien.

Du kommer att få ta del av två föreläsningar kring organisationens styr- och ledningssystem kan påverka förmågan till lokal intelligens samt varför organisationer blir ointelligenta.

Sist i avsnittet hittar du den analys- och diskussionsuppgift som behöver göras innan nästa workshop.