Vanliga fällor

Undvikande eller aggressivitet är vanliga fällor när vi kommunicerar med människor i vår närhet. När vi undviker brukar vi låta bli att säga någonting, gå därifrån eller hålla med — bara för att slippa en konflikt. Och när vi blir väldigt arga kan vi till och med upplevas som aggressiva. Både undvikande och ilska kan ibland fungera på kort sikt, men blir oftast inte särskilt bra i längden.