Undersök vad du vill ​

En anledning till att vi inte sätter gränser är att vi ibland inte själva vet vad vi vill. Så vi gör det som andra föreslår. Ett viktigt steg är därför att undersöka vad du vill. ​

Så, nu är det upp till dig. Du ska få blicka inåt och fundera på ett område där du skulle vilja sätta tydligare gränser. ​