Lektion 5 – Medarbetarskap och hälsa​

Här möts du av det material du behöver ta del av innan den femte workshoppen i serien. ​​

Du kommer att få ta del av tre föreläsningar kring stress, välmående och arbetsrelaterad hälsa.

Sist i avsnittet hittar du den analys- och diskussionsuppgift som behöver göras innan nästa workshop.