Sammanfattning

Bra gjort, du har nu avslutat ”Lektion 5 – Att möta livet.” ​

Du har övat på att möta svåra känslor och upplevelser, vilket ofta är ett mer effektivt sätt att hantera dem än vad undvikande är. Kom ihåg att känslor inte kan skada dig. De kommer att gå över så småningom, oavsett hur starka de är. ​