Övning

Skriv ned dina svar.

Var i din kropp kände du de svåra känslorna? Om du stannade kvar i de svåra känslorna, vad hände?

Om det var för svårt att öppna upp, var försvann du i dina tankar?

Hur kändes det när du tänkte på att andra går igenom liknande svåra saker?