Mediation

När vi öppnar upp för svåra känslor så tappar de ofta taget om våra liv. Du ska nu få öva på din förmåga att möta svåra känslor. Det kan hjälpa dig att komma i kontakt med vad du tänker och känner just nu. ​Hitta en avskild plats där du kan sitta i lugn och ro.