Reflektionsfråga

Vad har du för erfarenhet av att öppna upp för svåra känslor? ​

Exempeltext: Jag har svårt att öppna upp för svåra känslor eftersom jag normalt sett försöker undvika eller skjuta bort dem. Men ibland har jag lyckats öppna upp mig för mina känslor av rädsla och ilska, och då brukar de avta. ​

​Även de mest intensiva känslorna kommer och går i vågor. Det är naturligt att starka känslor gör oss oroliga, rädda eller obekväma. Det är också naturligt för oss att vilja fly. ​Men att försöka undvika eller kämpa emot känslor fungerar oftast inte. Kortsiktigt kan det hjälpa oss för att hantera en akut situation, men på lång sikt kan det hindra oss från att leva våra liv. ​