Ett spel och tre nya tjänster – en väg framåt för arbetsmiljön på Lunds universitet

Efter att arbetsmiljöarbetet varit eftersatt i många år och många anställda klagade på att de aldrig fick återkoppling kring arbetsmiljön – varken från facket eller arbetsgivaren –  bestämde man sig för att storsatsa på arbetsmiljöarbetet.