Stress och kontroll 

Stress är inte nödvändigtvis någonting jobbigt eller svårt. Om vi känner att vi har kontroll över situationen så kan kravfyllda uppgifter faktiskt kännas roliga. Men en känsla av brist på kontroll — till exempel att vi inte kan påverka eller förändra situationen — leder ofta till ökad stress. Så, när kraven känns höga och känslan av kontroll låg, är det stor risk att vi känner oss stressade.

I stressiga situationer är det lätt att blanda ihop vad som är möjligt att göra något åt här och nu, och vad som inte är det. Det blir enklare att hantera sakerna vi inte kan kontrollera om vi tränar på acceptans. Att låta saker vara precis som de är. Då kan vi istället lägga vår kraft och energi på sådant vi faktiskt kan kontrollera.

I nästa steg kommer vi därför fokusera på problemlösning.