Sammanfattning

Bra gjort! Du är nu klar med ”Lektion 4 – Förändra det som inte fungerar.”​

Vi kan inte leva ett liv utan stress, men det finns mycket vi kan göra för att minska eller ​undvika onödig stress. I den här lektionen har du identifierat en stressig situation i ditt liv och utforskat konkreta steg du kan ta redan idag för att agera annorlunda. ​