Problemlösning

När vi är stressade kan våra problem kännas otydliga och förvirrande. Det kan vara svårt att komma på möjliga lösningar. Samtidigt blir vår hjärna påverkad — vår förmåga att lösa problem blir faktiskt sämre när vi är väldigt stressade. ​