Påminnelse

Sätt en påminnelse en vecka fram i tiden för att utvärdera ditt lösningsförslag enligt följande: ​

Är du nöjd med din lösning? Om ja, vilket område i ditt liv har blivit bättre och hur? ​

Om nej, testa en annan lösning från din lista eller modifiera den lösning du testade och prova igen. ​

Skriv gärna ned frågorna som hjälp för att minnas dem. ​