Övning

Skriv ner alla dina svar. ​

Definiera ett problem som stressar dig just nu. Gärna ett problem som du kan lösa inom en vecka. Välj något som är lagom utmanande, och var så tydlig som möjligt​. Överväg nu ALLA möjliga lösningar du kan komma på. Ja — det finns också plats för vilda, galna och roliga lösningar, så kör på​

Ge varje förslag mellan noll och tio poäng, beroende på hur bra du tror att respektive förslag skulle kunna lösa problemet​.

Välj en lösning och en tidpunkt för att testa din lösning inom den närmaste veckan. Se till att ditt mål går att uppnå och är mätbart så att du vet om du lyckats. ​