Övning

Nu när du precis har gjort en övning i problemlösning, reflektera kring de här två frågorna. Skriv ned dina svar.

Beskriv en stressande eller smärtsam situation där du varken kunde se problemet eller möjliga lösningar tydligt.

Om du hade kunnat närma dig det problemet då på det här strukturerade sättet, hur skulle du ha agerat annorlunda? ​