Förändra ditt liv

När det kommer till att definiera vad det är som orsakar stress, är exempel som ”Jag känner mig otillräcklig” för vaga. Att vara mer konkret kan vara svårt — men samtidigt väldigt hjälpsamt. ”Jag kan inte fokusera på mina arbetsuppgifter eftersom jag ofta blir avbruten” är bättre eftersom det hjälper oss att hitta lösningar.

I nästa övning kommer du få utforska en situation som stressar dig just nu och kartlägga vad du kan göra annorlunda; från att komma på lösningar till att planera konkreta steg.