Förändra det som inte fungerar

I livet möter vi många stressande och smärtsamma situationer. Det är lätt hänt att vi känner att vi inte har något annat val än att acceptera dem. Men det finns situationer där vi kan göra förändringar. De här förändringarna behöver inte vara dramatiska. Ibland räcker det med att göra små justeringar i hur du agerar för att få till en stor förändring i ditt liv. ​