Diskutera!

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Hur involveras medarbetarna i arbetsmiljöfrågor hos er? Hur är engagemanget hos er?
  • Arbetsmiljöpolicyn beskriver hur arbetsmiljöförhållandena ska vara för att man ska ha en god arbetsmiljö. Hur ser den ut hos er? Behöver något åtgärdas?

Diskutera i fem minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.