Vanliga utmaningar

När vi tränar medveten närvaro är det vanligt att uppleva utmaningar med:

– koncentrationen​
– att det känns obehagligt
– jag kan inte koncentrera mig​.

Det är vanligt att vi tappar fokus och börjar tänka på annat. Vi tenderar att bli distraherade eftersom hjärnan är byggd för att bearbeta våra erfarenheter och skapa associationer. ​Men — att dina tankar vandrar iväg är inte samma sak som att du inte klarar av att fokusera på nuet. Varje gång du lägger märke till att dina tankar vandrat så har du faktiskt fokuserat på det som pågår i stunden! Det känns obehagligt och jag kan inte slappna av.​