Tankar

En av hjärnans uppgifter är nämligen att skapa tankar — och vi är konstruerade av naturen för att tänka negativt. Våra tankar kan hindra oss från att leva livet som vi egentligen vill. Det är vanligt att vi tolkar våra tankar som om de vore sanna. Att till exempel tänka ”jag är inkompetent” kan leda till att vi vi faktiskt tror att vi är inkompetenta.

Genom medveten närvaro kan vi öva oss på att skapa en hälsosam distans till våra tankar. Det hjälper oss att se tankar för vad de är — bara tankar. Med andra ord handlar medveten närvaro om att uppleva frihet.