Dela med din grupp

Du är nu redo för nästa steg — att dela med din grupp. Kom ihåg frågorna:

1. Beskriv en situation då du var stressad och gjorde något impulsivt eller automatiskt. En situation då du kanske inte riktigt var medveten om vad du tänkte  och kände och där resultatet inte blev så bra.

2. Vad skulle du ha gjort annorlunda om du varit mer närvarande i det ögonblicket?

3. Hur önskar du att du hade betett dig istället?

Notera

Nästa individuella lektion (Lektion 4 – Förändra det som inte fungerar) behöver slutföras en vecka innan nästa delningstillfälle.

Under gruppdelningen:
Vid gruppdelningen behöver du ha tillgång till dina individuella reflektioner som svarar på  frågorna ovan. Vid gruppdelningen behöver ni också ha tillgång till faciliteringsguiden, som ni sedan följer under gruppdelningen. Faciliteringsguiden kan laddas ned och om önskvärt skrivas ut. Det är samma faciliteringsguide till samtliga gruppdelningssessioner. Det räcker att en i gruppen har med sig faciliteringsguiden per tillfälle.

Faciliteringsguide (PDF)

Till Startssidan