Att vara i nuet ​

Medveten närvaro är förmågan att rikta vår uppmärksamhet mot det vi upplever i nuet, utan att värdera eller döma oss själva. Genom att öva medveten närvaro lär vi oss acceptera våra tankar och känslor utan att kämpa mot dem. ​

Det stärker även vår förmåga att hantera utmanande situationer och ta oss igenom dem. ​ Att vara medvetet närvarande ger oss nämligen förmågan att själva välja hur vi vill agera, oavsett våra tankar.​