Diskutera!

  • Hur säkerställer ni att ni har koll på vilka av de cirka 80 arbetsmiljöföreskrifterna som är tillämpliga på er arbetsplats?
  • Vet era chefer och medarbetare var på arbetsplatsen de kan hitta de förordningar och lagar som är tillämpliga hos er?
  • Behöver något åtgärdas?

Diskutera i fem minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.