Arbetsblad 2

Inled med att arbeta i smågrupper men avrunda med att diskutera i helgrupp.
Diskutera om det finns teman som kan skapa konflikter hos er. Utgå från frågorna i checklistan för att få ökad förståelse för tänkbara teman.

Använd pennorna och färglägg i rött respektive grönt. Använd rött för att markera att det finns saker att förbättra, och grönt för att markera det som fungerar bra.

Övningen tar 40 minuter att genomföra. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden.