Sammanfattning

Bra jobbat, du har nu gjort färdigt ”Lektion 2  – Ett meningsfullt liv”.

Du har utvecklat din förmåga att koppla an till dina livsvärden och utforskat vilka praktiska steg du kan ta idag för att leva ett meningsfullt liv utifrån dina värderingar. Att komma i kontakt med sina värderingar är en viktig kompass i livet.