Meditation​

Enkelt uttryckt representerar våra värderingar det som är viktigt för oss. De ger våra liv en ​känsla av riktning genom att styra vårt beteende. Den här meditationen förbereder dig inför nästa del av övningen genom att hjälpa dig bli mer närvarande och fokuserad.​

Har du inte tillgång till en kudde (som nämns i ljudklippet) kan du lägga en hand på magen.