Dela med din grupp

Du är nu redo för nästa steg — att dela med din grupp. Kom ihåg frågorna:

1. Tänk på ett livsvärde inom varje område (hälsa, relationer, arbete/utbildning och fritid) som ligger nära ditt hjärta.

2. Om du levde ditt liv enligt dina fyra livsvärden, vad skulle du göra mer av? Vad skulle du göra mindre av?

Under gruppdelningen
Vid gruppdelningen behöver du ha tillgång till dina individuella reflektioner som svarar på  frågorna ovan.
Vid gruppdelningen behöver ni också ha tillgång till faciliteringsguiden, som ni sedan följer under gruppdelningen. Faciliteringsguiden kan laddas ned och om önskvärt skrivas ut. Det är samma faciliteringsguide till samtliga gruppdelningssessioner. Det räcker att en i gruppen har med sig faciliteringsguiden per tillfälle.

Faciliteringsguide (PDF)

Till Startssidan