LEKTION 1 - Nya gränser i arbetslivet

Det mer flexibla arbetslivet innebär stora möjligheter och underlättar vardagslivet för många. Samtidigt kan man som anställd känna krav på att ständigt behöva vara tillgänglig, vilket kan leda till stress och ohälsa. Otydligare gränser påverkar inte bara individen utan hela verksamheten.

I utbildningens första lektion får ni ta del av verklighetsbaserade berättelser kring nya gränser i arbetslivet, träffa flera experter och få en historisk tillbakablick på hur synen på arbetstid och fritid har förändrats.