Arbetsblad 1

Utgå ifrån arbetsbladets fem temaområden.

Inled med att arbeta i smågrupper men avrunda med att diskutera i helgrupp. Lista i punktform teman och frågor som ni behöver hantera på er arbetsplats, för att säkerställa ett bra samarbetsklimat på myndigheten.

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa steg i utbildningen.